آخرین مطالب

تجاوز به حریم کانال‌ها و شبکه آبیاری بوشهر پیگرد قانونی دارد

آفتاب آب پخش، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان بوشهر گفت: در صورت هرگونه تجاوز به حریم در شبکه آبیاری و زهکشی استان نسبت به طرح و پیگیری موضوع در مراجع قضایی اقدام می‌شود.

روح‌الله محمدی در نشست بررسی مسایل و مشکلات باغ‌داران آبپخش، اظهار داشت: باغ‌داران از ارکان اساسی مدیریت توزیع عادلانه آب در شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان هستند و تعامل و همکاری آنان با متولیان توزیع آب یک ضرورت است.


مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان بوشهر افزود: توزیع عادلانه آب و بهره‌برداری مطلوب از میزان آب موجود مستلزم لایروبی کانال‌های درجه 3 و 4 توسط خود باغ‌داران است که انتظار داریم  نسبت به این مهم اقدام کنند.

وی با اشاره به توزیع حجمی آب در شبکه آبپخش تصریح کرد: سهمیه آب به ازای هر 100 اصله نخل با دبی  200 لیتر بر ثانیه چهار ساعت است.


محمدی  خواستار رعایت حریم کانال‌ها، زهکش‌ها و جاده سرویس شبکه‌های آبیاری شد و گفت: در صورت هرگونه تجاوز به حریم در شبکه آبیاری و زهکشی استان نسبت به طرح و پیگیری موضوع در مراجع قضایی اقدام می‌شود.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان بوشهر با اشاره به شروع عملیات لایروبی و احداث و بازسازی دریچه‌ها در کانال‌های آبیاری شبکه آبپخش، تأکید کرد: مشارکت و همکاری باغ‌داران در توزیع عادلانه آب، حفاظت و صیانت از تاسیسات آبیاری و پرداخت آب‌بهاء ضروری است و کسب رضایت باغ‌داران و ارائه خدمات مطلوب به آنان  از اهداف این شرکت است.

در این نشست پس از بحث و تبادل نظر با باغ‌داران و بررسی مشکلات آنان و ضرورت تعمیر و نگهداری در شبکه، پرداخت به‌موقع آب بهاء از سوی باغ‌داران در ارائه هرچه بیشتر و مطلوب‌تر خدمات تعمیر و نگه‌داری بسیار مهم ارزیابی شد.