آخرین مطالب

بارش باران در استان بوشهر حجم آب سد رئیسعلی دلواری را افزایش داد

آفتاب آب پخش، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر با اشاره به ثبت ۷۱.۶ میلی‌متر بارش باران در استان بوشهر گفت: بارش باران حجم آب سد رئیسعلی دلواری و سدهای دیگر استان بوشهر را افزایش داد.علی محمدی در نشست بررسی وضعیت بارش باران در استان بوشهر از ثبت 71.6 میلی‌متر بارش باران در استان خبر داد و اظهار داشت: بارش باران در...


مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر با اشاره به ثبت ۷۱.۶ میلی‌متر بارش باران در استان بوشهر گفت: بارش باران حجم آب سد رئیسعلی دلواری و سدهای دیگر استان بوشهر را افزایش داد.

بارش باران در استان بوشهر حجم آب سد رئیسعلی دلواری را افزایش داد

 علی محمدی در نشست بررسی وضعیت بارش باران در استان بوشهر از ثبت 71.6 میلی‌متر بارش باران در استان خبر داد و اظهار داشت: بارش باران در 2 روز گذشته از نوع سیلابی نیست و تاکنون 71.6 میلی‌متر بارش باران ثبت شده است.

 

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان بوشهر با بیان اینکه این میزان بارش در سال گذشته 82.5 میلی‌متر بوده است گفت:  میزان بارش باران امسال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13 درصد کاهش دارد.

 

محمدی بیان کرد: این میزان بارندگی نسبت به بلند مدت که 23 میلی‌متر است بیش از 211 درصد افزایش نشان می‌دهد و میزان بارش باران 66 میلی‌متر و در جنوب استان 72 میلی‌متر ثبت شده است.

 

وی از آبگیری سدهای استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: بارش باران حجم آب سد رئیسعلی دلواری و سدهای دیگر استان بوشهر را افزایش داد.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان بوشهر هم با اشاره به بارش مطلوب باران و خوشحالی کشاورزان خاطرنشان کرد: بارش باران سبب خوشحالی کشاورزی برای سالی پربار در تولید محصولات کشاورزی شد.

 

محمدتقی منوچهری از کشت غله و گندم در استان بوشهر خبر داد و بیان کرد:براساس برنامه‌ریزی‌ها امسال 95 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی استان بوشهر به زیر کشت گندم آبی و دیم می‌رود.

 

وی با بیان اینکه 7 هزار هکتار اراضی استان بوشهر به زیر کشت کلزا اختصاص دارد گفت:باتوجه به آغاز زمان کشت گندم تاکنون 10 درصد از سطح ابلاغی گندم و کلزا در استان بوشهر به زیر کشت رفته است و 11 هزار تن میزان بذر مورد نیاز بین کشاورزان توزیع شده است.

 

مدیرکل جهاد کشاورزی استان بوشهر تصریح کرد: در این راستا 36 هزار تن کود شیمیایی پیش‌بینی شده که تاکنون 8 هزار تن در بین کشاورزان توزیع شده است.