آخرین مطالب

انتصاب سرپرست دفتر سیاسی و انتخابات استانداری بوشهر

آفتاب آب پخش،با صدور حکمی از سوی عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر، خسرو دهقانی به عنوان سرپرست دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر منصوب شد.


در این حکم خطاب به خسرو دهقانی آمده است: امید است با استعانت از خداوند متعال و با بهره گیری از قوانین و مقررات مربوطه در انجام وظایف محوله موفق باشید.

خسرو دهقانی دانش آموخته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل است و از سال ۹۶ به عنوان معاون اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر فعالیت داشته است.

پیش از این عباس برزگر زاده  در ۳۱ شهریور با حفظ سمت مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری، به عنوان سرپرست دفتر سیاسی و انتخابات استانداری بوشهر انتخاب شده بود.