آخرین مطالب

یادداشت، اسماعیل سیاح،همدلی و همفکری رمز پیروزی انقلابیون است.

آفتاب آب پخش،جامعه سیاسی دشتستان/ بلاخص جبهه انقلاب و همه فعالیون( اصولگرا)(انقلابی) تحت هر عناوینی که متصل به تفکر  انقلابگری باشند. باید دنبال ایجاد یک فضای بازتری باشند.

بپذیریم همدیگر را تا بتوانیم  فضای بسته بوجود آورده   برود بسمت تصمیم گیری خرد جمعی.
با ایجاد یک فضای بسته و راه ندادن دیگر صاحب نظران هم اندیشی میسر 
نمی گردد و نه تنها به هدف مطلوب نخواهد رسید  بلکه دچار انحطاط می شود. انقلابی بودن با معصوم بودن قطعاَ متفاوت است. و هیچ کس را نمیتوانیم در جامعه معصوم از خطا و اشتباه بدانیم بنابراین با صعه صدر و در نظر گرفتن جمیع جهات فرد در خصوص ایشان قضاوت نماییم. ما خود نیز مبرا از خطا و اشتباه نیستیم.
در ادوار گذشته دشتستان محمل اتفاقات غیر همسو ناهماهنگ در تصمیم گیری انهم در جبهه انقلاب در مواقع انتخابات  بوده است  و این عدم پذیرفتن به جای عدم پذیرفتن ناهماهنگی استفاده شود. چیزی جز ناراحتی در پی نداشته و در مواقع و یاری همدیگر حاضر به کمک نبودیم در جبهه واحد .
دلیل آن هم خود محور پنداری و عدم پذیرش آراء
و نظرات  همدیگر و نداشتن روحیه گذشت  به نفع خرد جمعی  برای اتفاق نظر  در درون جناحی است.
باید از همه ظرفیتهای موجود هر کدام به جای خود استفاده نمود همه باید پای کار باشند این میسر نمی شود مگر انکه به این باور برسیم که همه یک هدف را دنبال میکنیم و هدف نهایی ما ایجاد تشکلی قوی و متحد برای رسیدن به هدفی متعالی است، پس تصمیم بگیریم که جا برای همدیگر باز کنیم .و به نظرات همدیگر احترام بگذاریم. 
الحمدلله الان جوانانی بروز وظهور نموده اند که در چهار پنج سال پیش در میدان نبودند و یا افرادی دیگری که صاحب  فکر و اندیشه انقلابی هستند  که به عرصه آمده اند *این از  برکات رویشهای انقلاب است*
 نگوییم این کجا بوده الان آمده در تصمیم گیری نظر میدهد و شرکت می کند  .
متاسفانه عده ای بر این تفکر استوار می باشند این باعث رنجش و ناراحتی عده ای از دوستان شده .
آنهایی که می توانند نقش خوبی داشته باشند در موفقیت جبهه انقلاب دشتستان همت بگمارند و خالصانه بسیج ی وار بیایند پای کار و انقلابیون پیشکسوت باتجربه با آغوش باز و به گرمی دستان شان  را به گرمی بفشارند .
جوانان دهه اول انقلاب از تجارب ی که بدست 
آورده اند، دعوت کنند از نیروهای تازه نفس جوان و متدین .
بزرگانی که قاحب اندیشه و تجربه هستند فضا را تغییر دهند و منش همگرایی داشته باشند.
تصمیم گیرنده نهایی مردم هستند مردم را باور داشته باشیم  و اعتماد سازی کنیم زیرا این مردم می باشند که تصمیم می گیرند.
مردم را آگاه سازیم با تصمیم درست و کمک دهنده جهت روشنگری و تبیین اتفاقات سیاسی که نفع انقلاب و مردم تولید ان تصمیم و انتخاب باشد.
جامعه را باید آگاه کرد .
منیت ها را کنار بزاریم .
بداخلاقی درون جناحی را دور بریزیم.
بر اساس هم اندیشی و تفکر خردورزی کنار همدیگر باشیم .
این حقیر مختصر و بند بند یک سری اهداف و محورهای هم اندیشی را ذکر می کنم .
اهداف و محورهای هم اندیشی :
--جامعه بالغ، جامعه ای است که اندیشمندان و پیشروان آن به حاکمیت خرد جمعی در کلیه جوانب آن واقف و قائل باشند ، «خردی» که از جمعیت اندیشه های هم اندیشان آن جامعه تبلور یافته و ضامن اعتلاء آن جامعه در سطوح مختلف آن باشد .
اهداف و انتظارات هم اندیشی در استان بلخص دشتستان 
—برقراری ارتباط موثر با اقشار فرهیخته و صاحب نظر در استان و دشتستان 
—شناسایی و تقویت زمینه های تعامل در بین تشکل ها و فعالیون فضای مجازی و سمن های اجتماعی در دشتستان .
—تقویت خردورزی، آزاد اندیشی  و اجازه ظهور و بروز افکار و اندیشه های نو موازی با انقلاب و آرمان های انقلاب 
معیارهای انقلابی بودن رو اونقدر ایده آل نکنیم  که هیچ مصداقی برای انقلابی بودن،پیدا نشود 
—استفاده از توانمندی های همه تشکل ها و سمن هایی که اهداف انها کار فرهنگی اجتماعی سیاسی انهم در جهت ارزشها و آرمانهای انقلابی باشد .
—همفکری صمیمی بین تمامی جبهه های انقلابی 
تشکل ها مردمی 
نهادهای انقلابی 
جهادگران عرصه خدمت و یاری 
احزاب سیاسی فعال جمعیت ها سیاسی 
گروههای فعال در فضای مجازی که نقش سازنده ای در جذب مخاطب بلخص جوانان دارند .
—آشنایی همه فعالیون و تشکل های مردمی و صاحب نظران سیاسی و جامعه جوان با یکدیگر و تعاطی افکار و ایجاد شبکه ارتباطی موثر
—تقویت روحیه نقدپذیری و انتقاد
—تقویت گفتگو، بحث، و همکاری های بعدی.
به  نظر بنده اگر ما بتوانیم این هم اندیشی را بارور و باور کنیم در بین خودمان بدون شک به هدفمان
 می رسیم .
و مهمترین و اصلی ترین گزینه را هیچگاه فراموش نکنیم
به فرموده امام راحل مردم ولی نعمت ما هستند . الحمدلله کشور ما دارای ملتی فهیم و متدین و فداکار در همه حوادث و اتفاقات پای انقلاب ایستاده و رشادتها و فداکاریها نموده و با تقدیم هزاران شهید و جانباز از این انقلاب محافظت و حراست نموده است و این موضوع  وظیفه گروههای سیاسی و احزاب و سمن های اجتماعی را دو چندان مینماید که با بصیرت انقلابی و  به دور از هر
 گونه تشتت در جهت حفظ وحدت و انسجام و ساماندهی این نیروی عظیم و مومن به انقلاب  نظام مقدس جمهوری اسلامی  خالصانه حرکت نمایند.
 
اتحاد و بهم پیوستگی، اولین أثر و فایده ی جامعه ای است که روح_ولایت درآن حاکم شده باشد.
 بهم پیوستگی دو وجه دارد:
۱-بهم پیوستگی طولی: رابطه افراد با مافوق مستحکم و مستمر می شود و نتیجه آن نصرت  ولی خدا است.
۲- بهم پیوستگی عرضی: ایجاد اخوت و تعاون میان افرادی است که ولایت ما فوق خود را پذیرفته اند.
واما انتظار می رود که در اطاعت از امام امت در جهت  معیارهای راستی آزمایی 
 مدعیان ولایتمداری، بهم پیوستگی طولی؛ یعنی تبعیت و نصرت امام و بهم پیوستگی عرضی؛ یعنی احساس برادری با افرادی است که همانند او ولایت ولی خدا را پذیرفته اند.
 پذیرفتن ولایت خدا و اولیاء الهی یعنی پا گذاشتن بر خودخواهی ها و فناشدن در ولی خدا.
اسماعیل سیاح