آخرین مطالب

آمادگی آموزش و پرورش برای ایجاد اردوگاه دانش آموزی در آبپخش

علیمراد کرمی  مطالبه گری در فرایند اداری و مالی را بسیسار مهم دانست و اظهار داشت: مطالبه گری مردم آبپخش و پیگیری مجموعه‌ها و مسؤولان این منطقه باعث ایجاد منطقه آموزشی آبپخش شد.


مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با بیان اینکه این منطقه آموزشی به دلیل نوپا بودن مشکلات بیشتری نسبت به مناطق دیگر دارد گفت: سهم آموزش و پرورش آبپخش در نیروهای اداری فقط 17 نفر است که این تعداد باید افزایش پیدا کند و در این راستا سعی می‌شود که چند نیروی اداری به این منطقه افزوده شود.

وی به بند 3  قانون 13 شورای آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: برای پیشرفت هر بخش نیاز به همکاری همه نهادهای دولتی و مردمی است و شهرداری و شورای اسلامی آبپخش می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح آموزشی مردم این منطقه داشته باشد.

کرمی در خصوص چالش پیش آمده برای دانشگاه آزاد آبپخش گفت: آموزش و پرورش در زمینه فرهنگی هیچ کوتاهی نخواهد داشت و بیشترین همکاری را با دانشگاه برای تامین مکان مناسب دانشگاه خواهد داشت ولی با توجه به ورود سازمان های نظارتی بر فعالیت‌های نهادهای دولتی این مشکل باید در مجرای قانونی حل شود  و ساز و کارهای قانونی آن برررسی شود.

وی افزود: دانشگاه آزاد آبپخش و آموزش و پرورش منطقه با هماهنگی و نرخ گذاری کارشناس رسمی دادگستری قراردادی تنظیم کنند و روند قانونی را در آن لحاظ کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر به مطالبه مردم در خصوص ایجاد اردوگاه دانش آموزی اشاره کرد و گفت: آموزش و پرورش در صورت همکاری و پیگیری شهرداری و دیگر مجموعه‌ها پای کار است و سعی می‌کند تا در این خصوص و ایجاد اردوگاه اقدام لازم را انجام دهد.