آخرین مطالب

دهمین انتخابات شورای دانش‌آموزی منطقه آب‌پخش برگزار شد/تصاویر

آفتاب آب پخش، با حضور معاون پرورشی و تربیت بدنی، کارشناس سازمان دانش آموزی، و رئیس شورای دانش آموزی مدارس در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرروش برگزار گردید.


معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرروش منطقه آب پخش اظهار داشت: به منظور مشارکت دانش آموزان در امور مربوط به مسائل آموزشی ،پرورشی، انضباطی وایجاد ارتباط صحیح و مستقیم بین دانش آموزان و اولیای مدرسه شورای دانش آموزی تشکیل شد.

علی صمصامی بیان داشت: شوراهای دانش آموزی یک نهاد صنفی است که به منظورمشارکت مسئولیت پذیری دانش آموزان در فعالیت های اعتقادی، علمی، اجتماعی، فرهنگی مدرسه تشکیل می گردد و باید تالش شود که از هر اقدام جناحی و گروهی مصطلح در جامعه و هم چنین از ایجاد رقابت های ناسالم و مخرب در فعالیت های دانش آموزی پرهیز گردد.

صمصامی تاکید کرد: همچنین یکی از شیوه های گرایش دانش آموزان به فعالیت ها و تصمیم گیری های اجتماعی، مشارکت آنان در گروه ها وشوراهای متشکل از همسالان در مدارس است.

کارشناس سازمان دانش آموزی نیز بیان داشت: شورای دانش آموزی از اهمیت بالای قرار دارد، و این شورا یکی از بازوهای اجرایی مدیران مدارس می باشد.

سیده معصومه هدایت عنوان کرد: با توجه به اینکه هر شهرستان منطقه برای انتخابات شورای دانش آموزی دارای سهمیه خاصی می باشد. لذا منطقه آب پخش نیز شش سهمیه دریافت نموده است که از این تعداد 3 دختر و 3 پسر پس از برگزار انتخابات، انتخاب می گردند. و به استان معرفی خواهند شد.