آخرین مطالب

حضور گروه های فعال حوزه گردشگری و بومگردی ،صنایع دستی شهر آب پخش/تصاویر

آفتاب آب پخش،حضور گروه های فعال حوزه گردشگری و بومگردی ،صنایع دستی شهر آب پخش در دهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر"/گروه بومگردی و صنایع دستی آقای عباس پی خسته و خانم راحیل کیانی از روستای چهاربرج ،گروه صنایع دستی خانم شادکام با  همکاری کمیسیون محیط زیست و گردشگری شورای اسلامی شهر آب پخش