آخرین مطالب

بسیجیان حوزه شهید دستغیب آب پخش در مراسم تشییع پیکر مطهر سردار سلیمانی /تصاویر

آفتاب آب پخش،بسیجیان حوزه  مقاومت شهید دستغیب آب پخش در مراسم تشییع پیکر مطهر سردارسپهبد سلیمانی حضور یافتند.