بازدید معاون اقتصادی وزیر کشور از سردخانه سه هزار تنی خرما در آبپخش/ تصاویر اختصاصی
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش

آخرین عناوین

آفتاب آب پخش، معاون امور اقتصادی وزیر کشور  به همراه فرماندار دشتستان و رئیس اداره جهاد کشاورزی از سردخانه سه هزار تنی و بسته بندی خرما در آبپخش بازدید کردند.