آخرین مطالب

نامگذاری بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی در جلسه شورای اسلامی شهر آب پخش

آفتاب آب پخش،در جلسه رسمی شورای شهر که دیروز پنج شنبه ۱۹ دی ماه سال ۱۳۹۸ برگزار شد با تغییر نام بلوار شهرداری واقع در ضلع غربی میدان شهرداری موافقت شد و نامگذاری بلوار مذکور با عنوان《بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی》 مورد تصویب و تایید شورای شهر قرار گرفت


نامگذاری بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی با پنج رای موافق به تصویب شورای شهر رسید