آخرین مطالب

راهیابی فیلم کوتاه «پس لرزه» به کارگردانی محمود یزدانی بهرام آبادی به جشنواره «مهرمادر»

آفتاب آب پخش،اسامی آثار راه یافته به بخش مسابقه فیلم‌های داستانی جشنواره فرهنگی هنری «مهر مادر» اعلام شد.


هیات انتخاب بخش فیلم جشنواره از میان تعداد324 فیلم داستانی ثبت شده دردبیرخانه, درپی برگزاری نشستهای متعدد بازبینی وبحث وبررسی این آثار که به مدت سه هفته به طول انجامید، درجمع بندی نهایی خود تعداد 65 فیلم داستانی را برای حضور دربخش مسابقه انتخاب نمودند.