آخرین مطالب

انتصاب سرپرست هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی بخش آبپخش

آفتاب آب پخش،صبح امروز سرکار خانم رحمانی در جلسه ای  با حضور موسسین باشگاه ها و مسئولین هیات شهرستان به ایشان تقدیم گردید .


در راستای سیاست توسعه و گسترش کمی و کیفی کوهنوردی و صعودهای ورزشی در تمام بخشها ، شهرها و روستاهای شهرستان ، حکم سرپرستی هیات کوهنوردی و صعودهای بخش آبپخش به نام سرکار خانم رحمانی صادر و روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۵ در جلسه ای  با حضور موسسین باشگاه ها و مسئولین هیات شهرستان به ایشان تقدیم گردید .