آخرین مطالب

اصل بی طرفی وسلامت دراجرای انتخابات ملاک عمل خواهد بودودراین مسیرازهیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد

آفتاب آب پخش،تنگ ارمی بخشدار آب پخش گفت: یکی از رویدادهای مهم سیاسی و ملی کشور ما که نماد مردم سالاری دینی و نقش اراده مردم در حاکمیت اسلامی است انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می باشد.

 

ایشان با اشاره به حساسیت این دوره از انتخابات نسبت به انتخابات های گذشته به واسطه وضعیت خاص سیاسی که وجود دارد، افزود: آراء مردم امانتی است که مجریان انتخابات به خوبی باید از آن مراقبت کنند تا مردم بتوانند در یک فضای سرشار از اعتماد و آرامش آراء خود را به صندوق های رای بیندازند.
 
تنگ ارمی سلامت در اجرای انتخابات و رعایت اصل بی طرفی را از ارکان مهم برگزاری انتخابات برشمرد و عنوان کرد: مجموعه بخشداری آب پخش، تمام توان خود را نسبت به رعایت این اصول و پاسداری از حقوق مردم به کار خواهد بست  و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.
 
نماینده عالی دولت در بخش آبپخش، با اشاره به انتخابات این دوره در بخش آب پخش، گفت: هیات اجرایی و نظارت بر انتخابات و تمامی افراد تاثیرگزار در اجرای انتخابات می بایست با دوری از هرگونه حاشیه های خبری و شبه های انتخاباتی، وظیفه و رسالت خود را به نحو اکمل انجام دهند و قطعا مجموعه سیاسی بخش آب پخش زمینه را برای برگزاری انتخاباتی خوب و سالم مهیا خواهد نمود.