آخرین مطالب

دکتر دهقان فرد گزینه جامعه اسلامی فرهنگیان کشور در حوزه دشتستان شد +تصویر

آفتاب آب پخش،جامعه اسلامی فرهنگیان کشور با صدور بیانیه ای دکتر محمدرضا دهقان فرد را به عنوان گزینه برتر فرهنگیان کشور در حوزه دشتستان انتخاب و معرفی کرد


جامعه اسلامی فرهنگیان کشور با صدور بیانیه ای دکتر محمدرضا دهقان فرد را به عنوان گزینه برتر فرهنگیان کشور در حوزه دشتستان انتخاب و معرفی کرد