دکتر دهقان فرد گزینه جامعه اسلامی فرهنگیان کشور در حوزه دشتستان شد +تصویر
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش

آخرین عناوین

آفتاب آب پخش،جامعه اسلامی فرهنگیان کشور با صدور بیانیه ای دکتر محمدرضا دهقان فرد را به عنوان گزینه برتر فرهنگیان کشور در حوزه دشتستان انتخاب و معرفی کرد


جامعه اسلامی فرهنگیان کشور با صدور بیانیه ای دکتر محمدرضا دهقان فرد را به عنوان گزینه برتر فرهنگیان کشور در حوزه دشتستان انتخاب و معرفی کرد