آخرین مطالب

از دانش آموزان برتر جشنواره دست سازه های درس ریاضی تقدیر شد/تصاویر

آفتاب آب پخش،در مراسمی از دانش آموزان برتر جشنواره دست سازه های درس ریاضی توسط رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه آب پخش، معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش منطقه آب پخش، کارشناس آموزش متوسطه منطقه آب پخش و دبیر ریاضی آقای علی کرمی تقدیرو تشکر گردید.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه آب پخش ضمن تقدیر از عملکرد موفق دبیر ریاضی منطقه اذعان داشت: ازدانش آموزان این جشنواره درخواست کرد که در دوره های بعدی جشنواره را با جدیت و عملکرد بهتری شرکت نمایند.

اکرم پاپری عنوان نمود: ایجاد انگیزه و زمینه ای برای بروز و کشف استعدادها، سنجش میزان خلاقیت ها و مهارت های دانش آموزان در زمینه ریاضیات و دست سازه های آن، افزایش مهارت دست ورزی در دانش آموزان و استفاده از دست سازه ها و ابزارهای آموزشی در جهت بهبود روند آموزش می باشد.

در پایان این مراسم، دانش آموزان برتر هدایای خود را از دست رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه آب پخش، معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش منطقه آب پخش، کارشناس آموزش متوسطه و دبیر ریاضی منطقه آقای کرمی دریافت نمودند.