آخرین مطالب

شستشو و ضدعفونی روستا چهاربرج باهمکاری بسیجیان پایگاه امام حسن عسگری(ع)

به گزارش آفتاب آب پخش،در راستای اقدامات پیشگیری از انتقال ویروس کرونا، شستشو و ضدعفونی  روستا چهاربرج باهمکاری بسیجیان پایگاه امام حسن عسگری(ع)  انجام شد.