ضد عفونی و گند زدایی معابر شهر توسط پایگاه بسیج الله اکبر و صاحب الامر (ع) شهرآب پخش
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش

آخرین عناوین

آفتاب آب پخش،ضد عفونی و گند زدایی معابر اصلی و فرعی شهر  به منظور پیشگیری ازشیوع ویروس کرونا توسط پایگاه مقاومت  بسیج الله اکبر و صاحب الامر (ع) شهرآب پخش انجام شد