آخرین مطالب

دستگیری باند سارقان سیم و کابل برق در آب پخش

آفتاب آب پخش،فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان  عنوان کرد،مأموران انتظامی بخش آبپخش به موازات گشت زنی های هدفمند در سطح حوزه استحفاظی با تحقیقات میدانی گسترده اعضاء یک باند دو نفره را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.


فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان بیان داشت:  متهمان در تحقیقات و بررسی های به عمل آمده ودر مواجهه با شواهد و قرائن ارائه شده از سوی مأموران به ارتکاب10 فقره سرقت سیم و کابل برق در شهرآبپخش و دیگر روستا های شهرستان اعتراف و پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند