آخرین مطالب

معارفه و شروع به کار معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری و سرپرست بخشداری سعدآباد و بوشکان

آفتاب آب پخش،معارفه و شروع به کار  فرشته مظفری بعنوان معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ؛ اکبر حاجب فرد بعنوان سرپرست بخشداری سعدآباد و حسین طهماسبی بعنوان سرپرست بخشداری  بوشکان در جلسه شورای معاونین فرمانداری شهرستان باحضور  نوروزی فرماندار دشتستان صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۰ فروردین برگزار شد.

مراسم معارفه رسمی بعد از عادی شدن شرایط در شهرستان برگزار خواهد شد