آخرین مطالب

۱۰ میلیون متر مکعب روان‌آب وارد سد رئیسعلی دلواری شد

آفتاب آب پخش، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر با اشاره به آبگیری ۱۰ میلیون مترمکعبی سد رئیسعلی دلواری‌ با بارش باران‌های امسال گفت: اکنون ذخیره آب در مخزن سد رئیسعلی دلواری در دشتستان استان بوشهر به ۳۳۵ میلیون متر مکعب رسیده است.

میانگین بارش در استان بوشهر 250 میلیمتر دانست و اظهار داشت:در سال آبی جاری طبق اطلاعات ایستگاه‌های باران سنجی بیش از 390 میلیمتر بارش باران ثبت شده است.

وی از آبگیری سدهای در حال ساخت در استان خبر داد و بیان کرد:در این راستا سد ارغون کلمه در شهرستان دشتستان که با ارتفاع 23 متر و طول تاج 230 متر در حال ساخت است آبگیری شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر با اشاره به  نقش مهم سد در حال ساخت باغان خاطر نشان کرد:در بارندگی‌های امسال فرازبند سد در حال ساخت باغان با عملکردی موفق سبب تاخیر و کنترل جریان سیلاب شد.

محمدی، سد باغان را یکی از پروژه‌های  مهم در جنوب استان  بوشهر دانست و بیان کرد: سد باغان با پیشرفت فیزیکی 33 درصد بر رودخانه باغان در حال ساخت است.

وی از مهار روان‌آبهای بارندگی با سدهای تغذیه مصنوعی خبر داد و گفت: تمامی طرح‌های تغذیه مصنوعی با بارش‌های امسال آبگیری و با توجه به ممنوع بودن دشت‌های استان، این آبگیری سبب تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی این منطقه شده است.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر از آبگیری سد رئیسعلی دلواری خبر داد و  اظهار داشت:بارش باران‌های امسال سبب آبگیری 10 میلیون مترمکعبی در سد رئیسعلی دلواری‌ دشتستان شد و اکنون ذخیره آب در مخزن این سد به 335 میلیون متر مکعب رسیده است.

محمدی به سد تنگ ارم پرداخت و  بیان کرد: سد تنگ ارم که تامین آب شرب بخش ارم شهرستان دشتستان را بر عهده دارد با حجم مخزن 4 میلیون متر مکعب به حداکثر طرفیت خود رسید.