هشتمین مرحله ی حضور نیروهای مدافع سلامت در گلوگاه شهید صلاحی
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش

آخرین عناوین

آفتاب آب پخش،هشتمین  مرحله ی ۲۴حضورساعته ی  نیروهای مدافع سلامت در گلوگاه شهید صلاحی و کنترل ورودی و خروجی توسط حوزه مقاومت بسیج شهید دستغیب آبپخش