آخرین مطالب

سرپرست جديد مرکز آموزش فني و حرفه اي برادران دشتستان منصوب شد/تصاویر

آفتاب آب پخش،طي حکمي از سوي  عبدالمجيد دراهکي مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر هادي توسلي به سمت رئيس مرکز آموزش فني و حرفه اي برادران دشتستان منصوب شد.


مراسم تودیع ومعارفه روساي پيشين و جديد مرکز آموزش فني و حرفه اي برادران دشتستان با حضور ، معاون اداری پشتیباني آموزش فني و حرفه اي بوشهر و جمعی از کارکنان و مربیان اين مرکز برگزار شد.

جليل زارع معاون اداري و پشتيباني آموزش فني و حرفه اي بوشهر در اين آئين با اشاره به  اهمیت آموزش هاي فني و حرفه اي در ايجاد اشتغال و جهش توليد آموزش هاي ارائه شده توسط مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان دشتستان را مطلوب ارزيابي كرد و اظهار داشت: با توجه به ظرفيت هاي شهرستان بايد با توسعه سطح مهارت هاي شغلي وگسترش آموزش هاي فني و حرفه اي زمينه ايجاد اشتغال پايدار را فراهم کنيم.

                                      

وي به جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در رونق اقتصادی اشاره کرد و افزود: امروز مهارت آموزی یکی از راه های پویایی اقتصادی کشور است و افزایش کیفیت در آموزش های فنی و حرفه ای می تواند نقش بسیار مهمی در تحول اقتصادی جامعه داشته باشد و اين با همت و هماهنگي کارکنان ،مربيان و مديريت جديد مرکز آموزش فني و حرفه اي در شهرستان دشتستان محقق خواهد شد.

زارع با اشاره به فعالیتهای فنی و حرفه ای در عرصه مهارت آموزی در سطح شهرستان ، آموزش های مهارتی را در ایجاد مشاغل بومی و تولیدات بومی مهم برشمردند و ضمن تقدیر و تشکر از ارائه خدمات مرکز بر افزایش تنوع حرفه های مورد نیاز شهرستان دشتستان تاکید کرد.

                                    

معاون اداري و پشتيباني آموزش فني و حرفه اي بوشهر توسعه کارآفريني را تنها راه حل برون رفت از مشکل اشتغال دانست و گفت: مهارت آموزي نسل جوان در كنار تحصيل مهترين نياز جامعه در مسير رفع معضل بيكاري است .

در پایان این مراسم از زحمات چند ساله مهدي فرامرزي با اهداء لوح سپاس قدرداني شد و طی حکمی هادي توسلي به سمت سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان دشتستان منصوب شد.