آخرین مطالب

یک میلیون اصله نخل در شبکه آبپخش آبیاری می شوند/تصاویر

آفتاب آب پخش،مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر به همراه معاون حفاظت و بهره برداری و مدیران دفتر تاسیسات آبی این شرکت از شبکه آبیاری آبپخش بازدید کردند.


مهندس عبدالطیف عباسی نژاد در گفتگویی اظهار داشت: بازدید از روند توزیع دور اول آبیاری نخیلات شبکه آبپخش و همچنین بررسی کارگاه بازسازی خسارات وارده به تاسیسات آبی، ناشی از سیلاب های سال گذشته از جمله اهداف این برنامه می باشد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای بوشهر خاطرنشان کرد: آبیاری به موقع و بر اساس تقویم آبیاری مصوب، به منظور جلب رضایت باغداران محترم این شبکه یکی از اهداف مهم این شرکت است.

عباسی نژاد با ارائه گزارشی از روند اجرای عملیات بازسازی تاسیسات آبی ابراز امیدوار کرد: علیرغم انجام عملیات مذکور همزمان با آبیاری نخیلات و تامین آب زراعی مورد نیاز گندم و کلزا در زمستان گذشته، با برنامه ریزی مناسب و افزایش جبهه های کاری جدید ظرف مدت مقرر و برنامه زمانبندی از پیش تعیین شده نسبت به اتمام این پروژه اقدام می گردد.

وی تصریح کرد: دور اول آبیاری حدود یک میلیون اصله نخل از نخیلات تحت پوشش در 6500 هکتار از اراضی شبکه آبیاری آبپخش از روز 28 فروردین ماه آغاز گردیده است.