آخرین مطالب

دومین اهدای عضو در استان بوشهر در سال ۹۹

آفتاب آب پخش،اعضای پدر بوشهری که دچار مرگ مغزی شده بوده نجات بخش بیماران شد.


مسئول واحد فراهم آوری عضو پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: در ماه میهمانی خدای متعال با ایثار خانواده مختار پرواز، بامداد امروز دومین برداشت عضو استان در سال ۹۹ انجام گرفت.

علیرضا باقری افزود: این پدر ۵۸ ساله حدود پنج روز به علت سکته مغزی در بیمارستان سلمان فارسی بوشهر پیش بستری بود، اما دچار مرگ مغزی شد و به دنبال تایید تیم واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی و پزشکان تایید کننده، سحرگاه امروز (شنبه ۱۳ اردیبهشت) در همین بیمارستان عمل برداشت عضو صورت گرفت.

وی ادامه داد: کبد و هر دو کلیه‌های این بیمار، برای پیوند به بیمارستان ابوعلی سینا شیراز فرستاده شد.

مسئول واحد فراهم آوری عضو پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با بیان اینکه این مورد شصت و هشتمین اهدای عضو در استان بوشهر است گفت: پارسال با افزایش دو برابری نسبت به سال ۹۷، ۱۶ اهدای عضو در استان صورت گرفت که البته حدود ۱۰ خانواده نیز به اهدا عضو رضایت ندادند.

یک بیمار مرگ مغزی می‌تواند جان یک تا هشت بیمار را نجات دهد و پس آغاز مرگ مغزی ۱۴ روز برای موافقت خانواده با اهدا عضو فرصت وجود دارد.