آخرین مطالب

شرایط خرید مستقیم گندم توسط بخش خصوصی اعلام شد

آفتاب آب پخش- معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، شرایط خرید مستقیم گندم کشاورزان توسط بخش خصوصی را اعلام کرد.


ابوالقاسم محمد زاده گفت: خرید مستقیم گندم کشاورزان از سوی بخش خصوصی (از جمله دارندگان مجوز صنفی) بابت تامین نیازهای صنف و صنعت منوط به ثبت آن در سامانه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران مجاز است.

وی افزود: با توجه به مصوبه هیات وزیران؛ طبق ابلاغ معاون اول رئیس جمهور؛ جهت خرید مستقیم گندم کشاورزان از سوی بخش خصوصی از طریق سازمان جهاد کشاورزی برای فراهم شدن امکان دسترسی دارندگان پروانه کسب در رسته صنفی عمده فروشی گندم برای ثبت اطلاعات خرید مستقیم گندم از کشاورزان در سامانه مربوطه پیش بینی شده است.