آخرین مطالب

مهارت های فنی حرفه ای متناسب با ظرفیت منطقه آب پخش گسترش یابد

آفتاب آب پخش،مهندس فرخ عباسی رییس شورای اسلامی شهر آب پخش از دیدار با مدیر کل محترم اداره آموزش فنی و حرفه ای استان خبر داد و افزود.امروز آموزش های فنی و حرفه ای ارتباط مستقیم با تقویت روحیه خودباوری بیش از پیش در جونان و توسعه مشاغل نوین دارد که در این خصوص برنامه های متعدد و موثری همراستا با سال جهش تولید داریم


رئیس شورا شهر آب پخش بیان داشت،جمعیت جوانان برومند و با دانش شهر آب پخش ظرفیتی عادلی جهت خلق توسعه پایدار با توجه به موضوع کار و و نقش دانش در کارآفرینی می‌باشد که باید از این ظرفیت عالی عموم همشهریان بهره مند گردند.در این دیدار و در همین راستا به موارد متعدد اشاره شد که برخا از نتایج به زودی بهره مند خواهیم شد و برخی دیگر در پیگیری های بعد محقق خواهد شد.


 

ایشان همچنین افزودند:مدیر کل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان آقای دکتر دوراهکی بر لزوم توسعه آموزش های نوین در فنی و حرفه ای و نقش موثر آن در پویایی جامعه ها اشاره نمودند و افزودند برنامه های خوبی در این راستا در حال اجرا بوده که تقویت نیز خواهند شد.
این نشست با دو محور گفتگو شروع و خاتمه یافت.