آخرین مطالب

دکتر محمد رضا دهقانفرد/ انتخابی شایسته،مدیریت جهادی، انقلابی، ،کارامدی

آفتاب آب پخش،،انتخاب دکتر محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس یازدهم با توجه به اینکه مجلس باید یک مجلس متفاوت باشد و تحول در آن نقش اساسی دارد، نیازمند یک مدیر کارآمد و توانمند است که کارنامه خوبی در این باره داشته باشد و دکتر قالیباف از مدیران توانمند و یک فرد جهادی، انقلابی و ایثارگر هستند و این روحیه جهادی و نگاه ویژه ایشان باعث این شده که در هرجا وارد شده‌اند یک تحول ایجاد شده و با انتخاب دکتر قالیباف قطعا مجلس متحول و متفاوتی خواهیم داشت.


بسم الله الرحمن الرحیم
مجلس شورای اسلامی تجلی اراده مردم در نظام مردم سالاری دینی است که به تعبیر امام خمینی(ره) در راس همه امور کشور قرار دارد و قطعا مجلس یازدهم که منبعث از اراده ملی و آراء مردم کشور است،که اگر قانون را راه کشور به سمت قله‌ها و مقصدهای معین شده در قانون اساسی بدانیم، مجلس، متعهدِ این ریل‌گذاری و رهگشایی حیاتی است.
yo2x_img-20200529-wa0000.jpg
انتخاب دکتر محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس یازدهم با توجه به اینکه مجلس باید یک مجلس متفاوت باشد و تحول در آن نقش اساسی دارد، نیازمند یک مدیر کارآمد و توانمند است که کارنامه خوبی در این باره داشته باشد و دکتر قالیباف از مدیران توانمند و یک فرد جهادی، انقلابی و ایثارگر هستند و این روحیه جهادی و نگاه ویژه ایشان باعث این شده که در هرجا وارد شده‌اند یک تحول ایجاد شده و با انتخاب دکتر قالیباف قطعا مجلس متحول و متفاوتی خواهیم داشت.
تشکیل هیات رئیسه خانه ملت و انتخاب دکتر قالیباف نشان داد مجلس یازدهم با نگاه به بیانیه گام دوم فصل نو در الگوی سیاست ‌ورزی جریان انقلاب خواهد بود،مجلس با داشتن برنامه و هدف کارآمد می‌شود و قطب‌نمای فرمان‌های مقام معظم رهبری و بیانیه گام دوم انقلاب است و در این صورت مجلسی موفقی خواهیم داشت.
مقام معظم رهبری دیروز در پیامی که به مجلس یازدهم و نمایندگان دادند مشخص کردند که اقتصاد و فرهنگ ،این دو مسئله اصلی هستند که ما در مجلس یازدهم باید به آن بپردازیم.درپیام مقام معظم رهبری درافتتاحیه مجلس یازدهم مشخص شد که ایشان از عدالت دراقتصاد رضایت ندارند واین دغدغه بارمسئولیت خانه ملت درگام دوم انقلاب را سنگین تر می کند.
بدیهی است که اکنون که اعضای خانواده خانه ملت باروحیه ای انقلابی بدنبال قانونگذاری ونظارت بهتر و بهینه براجرای قانون برای رفع مشکلات همه ملت خصوصا مستضعفین وصاحبان این انقلاب هستند میطلبید که برکرسی ریاست آن فردی با تجربه وبا روحیه جهادی ومدیری کارامدتکیه زند که این اتفاق مبارک راوکلای انقلابی مردم با درایت وانتخابی بجا رقم زدند وامیدمردم را به خانه ملت دوچندان نمودند که اقدام آنها ستودنیست.
درپایان ضمن آرزوی موفقیت برای مجلس یازدهم شروع بکار این مجلس وانتخاب آقای دکترقالیباف رابه عنوان اولین رئیس اولین دوره مجلس درگام دوم انقلاب وانتخاب هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی رابه مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران اسلامی، رییس واعضای هیئت رئیسه ونمایندگان محترم مردم تبریک عرض نموده، آرزوی موفقیت مینماییم.
دکتر محمدرضا دهقان فرد