آخرین مطالب

انتخاب بانوی کارآفرین آب پخشی بعنوان کاندیدای کارآفرینان برتر کشوری+عکس

آفتاب آب پخش،بانوی کارآفرین بوشهری "خانم امینه شمسی" از سوی امور زنان و خانواده دفتر ریاست جمهوری بعنوان کاندیدای کارآفرینان برتر کشوری انتخاب شد.


انتخاب برترین کارآفرینان زن بر روی سایت معاونت ریاست جمهوری آغاز شده است که خانم امینه شمسی نیز از استان بوشهر بعنوان برترین کارآفرین انتخاب شده که نتایج نهایی بعد از رای مردمی اعلام می شود.

خانم امینه شمسی اصالتا آب پخشی می باشد و در سالهای گذشته با تلاش و پشتکار فراوان یکی از برترین بانوان کارآفرین استان بوشهر بوده است.

بدین جهت از مردم فهیم استان بوشهر دعوت می شود که در این انتخاب مردمی شرکت نمایید و به بانوی کارآفرین استان و کشوری رای دهید.
شرکت در انتخاب مردمی :

http://vote.women.gov.ir