پیگیر جدی اصلاح شبکه توزیع آب شرب و حجم آب دریافتی شهرآب پخش
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش

آخرین عناوین

مهندس فرخ عباسی در دیدار با عبدالحمید حمزه‌پور مدیرعامل آبفا استان  و معاون ایشان افزود،شهروندان ما در شهر آب پخش در خصوص دریافت حداقل آب شرب مشکلات فراوان دارند که از مسولین ذیربط طلب استمداد ویژه نموده ام تا مشکلات با اقدامات عاجل پایان یابد.

عباسی بیان داشت، پنج اقدام مهم در خصوص بهبود وضعیت آب شرب در شهر آب پخش در الویت پیگیری میباشد که امروز در این خصوص پس از طرح و بررسی مشکلات،اقدامات و تصمیمات خوبی را داشته ایم.