آخرین مطالب

45 میلیارد تومان برای اجرای طرح نخلستان آب پخش تخصیص یافت

آفتاب آب پخش،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از  اجرای این طرح در اراضی نخیلات آب پخش و کلل دشتستان  خبر داد وخاطر نشان کرد: 7 هزار و 700 هکتار  اراضی نخلستانی آبپخش و کلل مورد پوشش  طرح اصلاح شیوه آبیاری قرار می‌‌گیرند که تاکنون 3 هزار و 160 هکتار آن احراز شده است.


محمدتقی منوچهری دراز اجرای طرح نخلستان برای تحول شیوه آبیاری در اراضی نخیلات استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: طرح نخلستان که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور تصویب شد روش‌های آبیاری نوین در اراضی نخلستانی استان بوشهر اجراء می‌شود.

وی، اصلاح شیوه آبیاری نخیلات در سطح 34 هزار و 250 هکتار را  از جمله برنامه‌های طرح نخلستان دانست و تصریح کرد: در فاز نخست این طرح 10 هزار و 100 هکتار شامل 2 هزار و 400 هکتار در سعدآباد و 7 هزار و 700 هکتار در آبپخش و کلل اجرا می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با بیان اینکه  امسال طرح نخلستان در سطح 2400 هکتاری سعدآباد دشتستان اجراء شده است افزود: اکنون شبکه‌های آبیاری درجه 3 و 4 به طول 160 کیلومتر اجراء شده که برای اجرای این طرح 400 میلیارد ریال تخصیص یافته است.

منوچهری از اجرای طرح نخلستان در داخل باغات خرمای سعدآباد دشتستان خبر داد و بیان کرد: برای اجرای لوله گذاری در داخل باغات سعدآباد 600 میلیارد ریال مصوب شده است.

وی با اشاره به اینکه 85 درصد این مبالغ از محل اعتبارات دولتی و 15 درصد با مشارکت باغداران تامین می‌شود تصریح کرد:  برای اجرای طرح نخلستان در سعدآباد دشتستان 100 میلیارد تومان تخصیص یافته که 85 درصد آن از منابع دولتی تامین شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از  اجرای این طرح در اراضی نخیلات آب پخش و کلل دشتستان  خبر داد وخاطر نشان کرد: 7 هزار و 700 هکتار  اراضی نخلستانی آبپخش و کلل مورد پوشش  طرح اصلاح شیوه آبیاری قرار می‌‌گیرند که تاکنون 3 هزار و 160 هکتار آن احراز شده است.

منوچهری،  با اشاره به مصوب اعتبار 45 میلیارد تومانی برای اجرای طرح نخلستان در آب‌پخش و کلل دشتستان افزود: با تکمیل طرح نخلستان ضمن مصرف بهینه آب، افزایش محصول و درآمد کشاورزان، اشتغال‌زایی در این حوزه افزایش می‌یابد.

بر پایه این گزارش استان بوشهر در عرصه تولید محصول خرما نقش مهمی در کشور دارد به‌گونه‌ای که از شش‌میلیون اصله نخل در 34 هزار و 500 هکتار  سالانه بیش از 155 هزار تن خرما تولید و اشتغال مستقیم 18 هزار نفر و غیر مستقیم 67 هزار نفر به صورت غیر مستقیم فراهم می‌کند که با تکمیل طرح نخلستان تحولی در تولید، اشتغال و صادرات ایجاد می‌شود.