آخرین مطالب

بامدیریت منابع مالی دهیاری ها،تا پایان سال بیش از ۹۰ درصد معابر روستایی در آبپخش، آسفالته خواهد شد

آفتاب آب پخش،بخشدار آبپخش؛ بامدیریت منابع مالی دهیاری ها، تا پایان سال بیش از ۹۰ درصد معابر روستایی در آبپخش، آسفالته خواهد شد.


، تنگ ارمی بخشدار آبپخش ، طی بازدید از پروژه ی خیابان شهید جعفری روستای چهاربرج، نظارت اصولی بر اجرای کار و تهیه اسناد قانونی و پایبند بودن به قوانین مناقصات و قوانین حاکم بر‌ پیمان را از اصول مهم اجرای یک پروژه دانست و افزود؛ تمام پروژه های دهیاری ها بطور مستمر توسط بخشداری ابپخش بازدید می شوند و انجام این روند تاثیر زیادی بر اجرای صحیح پروژه ها دارد . 

ایشان با تاکید بر این نکته که توسعه روستاها مهاجرت معکوس را در پی خواهد داشت و از طرفی مانع از مهاجرت اهالی به شهرها خواهد شد بر لزوم خدمات رسانی هرچه بیشتر به روستاییان ، بخصوص توسط دهیاری و شوراهای اسلامی بعنوان رکن مردم سالاری و رکن مطالبه گری تاکید نمود.
تنگ ارمی ، مدیریت منابع مالی دهیاری ها را یکی از اقدامات بسیار ارزشمند توسط بخشداری ابپخش دانست و گفت؛ با مدیریت انجام شده، تا پایان سال ۹۹، بیش از نود درصد معابر روستایی  در ر‌وستاهای تابعه، آسفالته خواهند شد که این در نوع خود یک نوع نهضت آسفالت و نهضت اجرای پروژه ها در روستاهاست.