آخرین مطالب

آغازعملیات تعمیرات اساسی تاسیسات تقویت فشار گاز آبپخش

آفتاب آب پخش،تعمیرات اساسی تاسیسات تقویت فشارگازآبپخش با تلاش کارکنان منطقه ده عملیات انتقال گاز ایران، جهت افزایش ضریب پایداری انتقال گاز در فصل زمستان آغاز شد.


حمید خدری مدیرمنطقه 10 عملیات انتقال گاز ایران، با اشاره به این که این عملیات در راستای پایداری شبکه انتقال گاز کشور در دستورکار قرارگرفته است، افزود: با توجه به انجام تعمیرات اساسی تاسیسات انتقال گازخیرگو، فرآیند تعمیرات ایستگاه تقویت فشارگاز آبپخش نیز شروع شده است.

وی با بیان این که تعمیرات اساسی تاسیسات یادشده به مدت 20 روز به طول خواهد انجامید، افزود: طبق برنامه ریزی و هماهنگی های انجام گرفته، تعمیرات تاسیسات آبپخش از نخستین روز از تیرماه سال جاری آغاز شده و پیش بینی می شود به مدت 20 روز و بالغ بر1400 نفر ساعت کار به انجام برسد.

 مدیرمنطقه ده عملیات انتقال گاز ایران حفظ و استمرار پایداری انتقال گاز را از اهداف مهم این تعمیرات دانست و خاطر نشان کرد: هرساله برنامه تعمیرات اساسی تاسیسات در راستای اهداف استراتژیک منطقه و افزایش ضریب پایداری انتقال گاز درفصل زمستان انجام می شود و همچنین برنامه ریزی های انجام شده با رویکرد صرفه جویی و حمایت از تولید کننده های داخلی صورت می گیرد.

خدری در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای تیم عملیات تعمیرات اساسی تاکید کرد: با توجه به قرارگرفتن کشوردرشرایط ویژه بیماری کرونا، انجام این عملیات با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی و نظارت دقیق کارشناسان واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) صورت خواهد گرفت.