آخرین مطالب

پیام تبریک رئیس شورا شهر آب پخش بمناسبت روز خبرنگار

آفتاب آب پخش،در این پیام آمده است:روز خبرنگار را باید روز واقعی مالکان قلم خواند،قلمی که خداوند به ارزش آن سوگند یاد میکند و اکنون به درستی خبرنگاران عصر ما قلم در جان قدح علم،سیراب می کنند تا جامعه خویش را به پرتو نافذ حدود حق مزین نمایند


بیشک تاکید خبرنگاران بر طراحی و اجرای مسیر به سمت روشنی باعث ترسیب قانون در اعمال جامعه می شود که غایت عزت انسانی را بهرتصویر خواهد کشید.حقیر این  نیک روز را به همه خبرنگاران پرتوان،شجاع و اندیشمند در بخش آب پخش و شهرستان دشتستان و پهنای وسیع میهن پر از حماسه امان تبریک عرض مینمایم و توفیقات عالی شما را از درگاه ایزد منان خواستام.