آخرین مطالب

جزئیات بازداشت ۵ کارمند شهرداری بوشهر/ متهمان در اختیار اداره اطلاعات قرار گرفتند

آفتاب آب پخش،دادستان عمومی و انقلاب بوشهر از بازداشت ۵ کارمند شهرداری بوشهر خبر داد و گفت: در حاضر متهمان در بازداشت ‌به سر می‌برند و پرونده قضایی برای آنها تشکیل شده است.


علی حسن‌پور  با تاکید بر مقابله همه جانبه با فساد در همه عرصه‌ها  از بازداشت 5 کارمند شهرداری بوشهر به اتهام اختلاس  و ارتشاء خبر داد و اظهار داشت: در تداوم رسیدگی به پرونده سوء استفاده مالی در شهرداری بوشهر 5 نفر دیگر از کارکنان شهرداری بوشهر و افراد مرتبط  به اتهام اختلاس و ارتشاء دستگیر شدند.

وی، تخلفات مالی و اختلاس را از جمله اتهامات دستگیرشدگان دانست و بیان کرد: متهمان با تفهیم اتهام و همچنین پس از صدور قرار تأمین کیفری در راستای تحقیقات بیشتر در اختیار اداره کل اطلاعات استان قرار گرفته‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب بوشهر با بیان اینکه "پرونده این افراد در شعبه هفتم بازپرسی این دادسرا در جریان رسیدگی قرار دارد" افزود: در حاضر متهمان در بازداشت ‌به سر می‌برند و پرونده قضایی برای آنها تشکیل شده است.

به گفته دادستان بوشهر 8 کارمند شهرداری بوشهر در دی ماه سال گذشته به اتهام  ‌تخلفات مالی و اختلاس دستگیر شدند.

حسن‌پور  بیان کرد: در مجموع تاکنون 13 تن از کارکنان شهرداری بوشهر به اتهام  ‌تخلفات مالی، اختلاس و ارتشاء دستگیر شده‌اند.