آخرین مطالب

آغاز رقابت 4011 داوطلب آزمون سراسری شهرستان دشتستان/تصاویر

آفتاب آب پخش،سهراب باقری گفت : در اولین روز از آغاز این رقابت علمی که با گروه آموزشی هنر آغاز گردیده تعداد 349 نفر داوطلب که از این تعداد 264 نفر دختر و 85 نفر پسر و در 3 حوزه باهم به رقابت می پردازند .


مدیر آموزش و پرورش شهرستان دشتستان گفت : رقابت 4011 نفر داوطلب آزمون سراسری شهرستان دشتستان همزمان با سراسر کشور با رعایت تمامی شیوه نامه بهداشتی آغاز گردید .

سهراب باقری گفت : در اولین روز از آغاز این رقابت علمی که با گروه آموزشی هنر آغاز گردیده تعداد 349 نفر داوطلب که از این تعداد 264 نفر دختر و 85 نفر پسر و در 3 حوزه باهم به رقابت می پردازند .

وی با اشاره به اینکه حدود 64 درصد از داوطلبان کنکور سراسری امسال را دختران تشکیل می دهد گفت  : از مجموع 4011 نفر داوطلب شهرستان دشتستان ، تعداد 2557 نفر دختر و 1454 نفر پسر که در 15 حوزه باهم به رقابت می پردازند .

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دشتستان رعایت اصول بهداشتی را مهمترین مسئله در برگزاری کنکور عنوان کرد و گفت : در هر حوزه آزمون کنکور تعداد 1 تا 2 نفر از کارشناسان بهداشتی جهت بررسی وضعیت سلامت داوطلبان حضور دارند .

سهراب باقری خاطرنشان کرد : یکی دیگر از موارد بهداشتی که در حین برگزاری کنکور صورت گرفت ، بازدید از حوزه های کنکور قبل از برگزاری توسط بازرسین اداره کل استان و همچنین توزیع ماسک و ژل بهداشتی بین داوطلبان می باشد .