آخرین مطالب

خط انتقالی به طول 25 کیلومتر از سد رییسعلی دلواری به شبکه آبپخش

آفتاب آب پخش،مهندس علی محمدی  پروژه، آغاز عملیات اجرای فاز اول طرح نخلستان  به وسیله خط انتقالی به طول 25 کیلومتر از سد رییسعلی دلواری به شبکه آبپخش با لوله GRP به قطر 1600 انجام می شود.


وی اضافه کرد: اعتبار این پروژه 1840 میلیارد ریال است که بخشی از آن از محل بودجه عمومی و بخش دیگر از طریق فاینانس داخلی (ماده 56) تامین خواهد شد.