آخرین مطالب

معاون وزیر صمت: خرما‌ها روی دست نخلداران نمی‌ماند

آفتاب آب پخش ،یزدان سیف ،با اشاره به خرید توافقی محصول نخل‌داران استان بوشهر، افزود: خرید توافقی خرما با مشارکت سازمان تعاون روستایی بر اساس ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی انجام و این نگرانی در بین نخل‌داران برطرف می‌شود.


یزدان سیف گفت: حمایت از کارخانه‌ها و کارگاه‌های فرآوری و صنایع وابسته به خرما مورد توجه جهاد کشاورزی و صنعت و معدن قرار دارد.

او با اشاره به خرید توافقی محصول نخل‌داران استان بوشهر، افزود: خرید توافقی خرما با مشارکت سازمان تعاون روستایی بر اساس ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی انجام و این نگرانی در بین نخل‌داران برطرف می‌شود.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه برداشت خرما هنوز ادامه دارد، بیان کرد: حمایت از کارخانه‌ها و کارگاه‌های فرآوری و صنایع وابسته به خرما مورد توجه جهاد کشاورزی و صنعت و معدن قرار دارد.