آخرین مطالب

آگهی پذیرش بهورز در مراکز بهداشتی شهرستان های بوشهر +جزئیات

آفتاب آب پخش،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان بوشهرجهت تامین...


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان بوشهرجهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت روستایی مفاد تبصره1و2ماده 1 دستورالعمل اجرایی پذیرش بهورز مصوب هیت امناء وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد تعداد 44 نفر (پست غیر عشایری) از افراد واجد شرایط بصورت استخدام  قراردادکارمعین از افراد واجد شرایط طبق ماده یک دستورعمل اجرایی جذب بهورز از طریق آزمون کتبی و شفاهی (مصاحبه ) و گزینش برای شغل بهورزی به شرح جداول ذیل بکارگیری نماید.


توجه:
اولویت ثبت نام  پذیرش بهورز  از متقاضیان با مدرک کاردانی یا کارشناسی از رشته های بهداشت عمومی، بهداشت خانواده ،مبارزه با بیماریها،بهداشت محیط،پرستاری  و مامایی به تفکیک جنسیت که شرایط آن در ماده 2(شرایط اختصاصی) این آگهی آمده است می باشد و در صورت عدم وجود متقاضی در رشته های فوق از متقاضیان با مدرک دیپلم مندرج در ماده 2 (شرایط اختصاصی) ثبت نام خواهد شد.

 

  جهت دریافت متن کامل آگهی کلیک نمایید.


   جهت دریافت فرم احراز سکونت کلیک نمایید.

 

ورود به سامانه ثبت نام پذیرش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (کلیک نمائید)


دریافت فایل پیوست نامه