آخرین مطالب

تأمین ۲۳ تن کود شیمیایی اوره در روستای چهاربرج آ ب پخش

آفتاب آب پخش،تأمین۲۳ تن کود شیمیایی اوره در شهرستان دشتستان  مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از تأمین ۲۳ تن کود شیمیایی اوره در روستای چهاربرج از توابع بخش آبپخش در شهرستان دشتستان در دوم مهر ماه خبر داد.