آخرین مطالب

برداشت خرما در منطقه آب پخش

آفتاب آب پخش، برداشت خرما در منطقه آب پخش دشتستان از اول مهر شروع و تا بیست مهر ماه ادامه دارد .