آخرین مطالب

تهیه 120تبلت برای دانش آموزان بی بضاعت در آب پخش/تصاویر

 به گزارش آفتاب آب پخش، مراد شمس الدینی رئیس  کمیته امداد  آب پخش، از تأمین 120 تبلت برای دانش‌ آموزان بی‌ بضاعت خبرداد افزود،تاکنون طی سه مرحله 55دستگاه تحویل دانش آموزان  گردیده است.


شمس الدینی بیان کرد، تعداد 280 دانش آموز در کلیه مقاطع تحصیلی در سطح بخش آب پخش تحت پوشش خدمات امدادی  می باشند،که طبق برنامه ریزی انجام شده مقرر گردید برای دانش آموزان بی بضاغت فاقد گوشی وتبلت به کمک افراد خیر ونیکوکار، مراکز نیکو کاری،حامیان محترم طرح اکرام ایتام،شوریان محترم زکات این وسیله آموزشی تحویل گردید.


وی  افزود: کمک به ایتام و مومنین جزو مسائل دین ما است که انتظار می رود همه مردم در این فضا نقش ایفا کنند همچنین کمک به ایتام از مسائلی است که باید ترویج پیدا کند.