آخرین مطالب

مراسم بزرگداشت سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی درمحله قلایی شهر آب پخش

آفتاب آب پخش،مراسم بزرگداشت سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی،با سخنرانی مهندس افروغ  درتکیه حضرت ابو الفضل  محله قلایی شهر آب پخش برگزارشد