آخرین مطالب

اجرای گشت رضویون توسط پایگاه حضرت امیرالمومنین (ع )آب پخش /تصاویر

به گزارش آفتاب آب پخش،اجرای گشت رضویون توسط پایگاه حضرت امیرالمومنین ع آب پخش بمناسبت عروج ملکوتی سردار دلها اجراشد