آخرین مطالب

آیین کاشت نهال به مناسبت روز درختکاری درحوزه مقاومت بسیج شهید دستغیب آب پخش برگزار شد

آفتاب آب پخش:سرهنگ امید محمدی بیان داشت  آیین کاشت نهال به مناسبت 15 اسفند روز درختکاری  توسط مدرسه غیر انتفاعی رنگین کمان در حیاط  حوزه  مقاومت بسیج شهید دستغیب آب پخش  برگزار شد.