آخرین مطالب

مراسم کلنگ زنی ساختمان پایگاه مقاومت بسیج پیامبر اعظم(ص)آب پخش انجام شد

به گزارش آفتاب آب پخش،مراسم کلنگ زنی ساختمان پایگاه مقاومت بسیج پیامبر اعظم(ص)آب پخش انجام شد