آخرین مطالب

نظم بخشی در عملکرد نانواداران، از اولویت هاست. 6 نانوایی کسر سهمیه و 6 نانوایی مورد تشویق قرار گرفتند

آفتاب آب پخش،تنگ ارمی بخشدار آب پخش همراه با سرپرست مرکز خدمات جامع سلامت و کارشناس بهداشت محیط و کارشناس بخشداری از چند نانوایی در سطح بخش آب پخش بازدید کردند و کارکرد، رعایت پروتکل های بهداشتی، رضایت مندی مردم از آن واحد را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند.

تنگ ارمی گفت: در راستای نظم بخشی به عملکرد نانواداران، بازدید مستمر و روزانه انجام  می شود که در همین راستا ، 6 نانوایی کسر سهمیه همراه با اخطار کتبی و 6 نانوایی که عملکرد قابل قبولی داشتند مورد تشویق قرار گرفتند.
تنگ ارمی با اشاره به این موضوع که رعایت پرتکل های بهداشتی و سایر عوامل موثر توسط نانواداران مستقیماً بر سلامت و رضایت مندی مردم تاثیر دارد افزود: با هر واحد صنفی بخصوص نانواداران که طبق برنامه فعالیت نمی کنند برخورد قانونی خواهد شد و مطمئناً در صورت تکرار، تعلیق نانوایی و حتی تعطیلی دائم نانوایی را در پی خواهد داشت.
در پایان ، بخشدار آب پخش از مردم شریف آب پخش تقاضا کرد ، رضایت مندی و یا عدم رضایت مندی خود از عملکرد نانواداران در سطح بخش آب پخش را به بخشداری اطلاع دهند و اطمینان می دهیم که وفق مقررات برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.