آخرین مطالب

یکی از مدیران کل استانداری بوشهر دستگیر شد

یکی از مدیران کل استانداری بوشهر دستگیر شد

دادستان مرکز استان بوشهر از دستگیری یکی از مدیران کل استانداری بوشهر به همراه یکی از کارشناسان این مجموعه خبر داد.

علی حسن پور دادستان عمومی و انقلاب بوشهر بیان کرد: سوم مهر یکی از مدیران کل استانداری بوشهر به همراه یکی از کارشناسان این مجموعه پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری مناسب برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره کل اطلاعات استان بوشهر قرار گرفتند.

او عنوان کرد: پرونده امر در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان در جریان رسیدگی قرار دارد.