آخرین مطالب

یک ماه پس از شروع سال تحصیلی؛ کلاس های بدون معلم در دشتستان

یک ماه پس از شروع سال تحصیلی؛ کلاس های بدون معلم در دشتستان

آفتاب آب پخش،یک ماه از سال تحصیلی میگذرد و دانش آموزان  مدارس  بخش بوشکان شهرستان در دشتستان همچنان چشم انتظار معلم هستند.

 اکنون مدارس روستاهای فاریاب، تنگ زرد، شاه پسرمرد، خون و شهر کلمه با کمبود ۹ معلوم روبرو هستند.

کمبود معلمان در این مدارس بیشتر بوده که برخی با جایگزینی معلمان نوبت دوم صاحب معلم شده اند اما همچنان این ۹ کلاس معلمی ندارند.
اولیای دانش آموزان  بخش بوشکان هم در نامه ای اعتراض خود را به اطلاع آموزش و پرورش رسانده و خواستار رفع مشکل فرزندانشان شده اند.