آخرین مطالب

الحاق25هکتار زمین های ملی به شهر آب پخش جهت طرح نهضت ملی مسکن

الحاق25هکتار زمین های ملی به شهر آب پخش جهت طرح نهضت ملی مسکن

آفتاب آب پخش،مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر از تصویب الحاق زمین های ملی جهت طرح نهضت ملی مسکن در ۵ شهرستان بوشهر دردومین جلسه کارگروه امور زیربنایی، توسعه وستایی،عشایری،شهری وآمایش سرزمین ومحیط زیست استان خبر داد.

سید محمود دستغیبی در این جلسه گفت: پنج شهر استان برای طرح جهش تولید مسکن در محدوده شهری زمین نداشتند که پیگیری های لازم برای الحاق محدوده ای از زمین های ملی به این شهرها انجام شد.

وی اظهار کرد: با الحاق زمین در ۵ شهر فوق، شهرهای استان بوشهر برای تأمین زمین طرح جهش مسکن در محدوده شهری مشکلی ندارند.

دستغیبی افزود: به این ترتیب برای شهرسعدآباد ۱۰ هکتار، آبپخش ۲۵هکتار، بوشکان ۳۲ هکتار،تنگ ارم۱۰ هکتار و کلمه ۴ هکتار در خارج از محدوده شهر مشخص شد.

وی تصریح کرد: الحاق این زمین‌ها به شهر درکمیته فنی وکارشناسی موردبحث وبررسی قرار گرفت و مصوب شد و به این ترتیب زمین تمامی شهرها برای اجرای طرح جهش تولید مسکن مشخص شد.

وی در ادامه افزود: با توجه به برنامه ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی،در شهرسعدآبادوبراساس برنامه چهار ساله تعداد ۳۸۸ واحد پیش بینی شده در درشهربوشکان نیاز یک سال این شهر۲۸ واحد وبر اساس برنامه چهار ساله ۱۰۸واحد که زیر بنای هر واحد ۷۵ متر مربع وبه صورت ویلائی احداث خواهد شدکه تاکنون ۴۲۲ نفر اقدام به ثبت نام در سامانه کرده اند.

وی در خصوص شهرهای کلمه وتنگ ارم اظهار داشت:نیاز یک ساله شهر تنگ ارم۵۰ واحد ونیاز چهارساله این شهر را۱۶۰ واحد که به صورت ویلائی احداث وتعداد ثبت نام کنندگان ۴۱ نفر هستند.

دستغیبی اضافه کرد: تاکنون در شهرکلمه ۵۲ نفرثبت نام کرده که نیاز یک سال این شهر۳۳ واحد وبراساس نیاز چهارساله برای این شهر۱۳۲ واحد پیش بینی شده است.