آخرین مطالب

بازدید رئیس کل دادگستری بوشهر از پروژه در حال احداث دادگاه عمومی بخش آب پخش/تصاویر

بازدید رئیس کل دادگستری بوشهر از پروژه در حال احداث دادگاه عمومی بخش آب پخش/تصاویر

به گزارش آفتاب آب پخش،رئیس کل دادگستری استان بوشهر  از پروژه در حال احداث دادگاه عمومی بخش آب پخش بازدید  و از نزدیک در جریان روند عملیات اجرایی ساختمان این حوزه قضایی قرار گرفت.